Komisja przyznała Polsce 35 milionów euro z funduszy regionalnych na dużą inwestycję w sieci szerokopasmowe

Finanse i gospodarka / Samorząd

Komisja Europejska zgodziła się przeznaczyć 34,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę 1.410 km sieci szerokopasmowych w województwie świętokrzyskim. Dzięki tej inwestycji 220.000 osób w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski uzyska dostęp do sieci szerokopasmowych. Projekt przybliża również Polskę do realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej w zakresie podstawowych sieci szerokopasmowych i dostępu nowej generacji do sieci, a także ułatwi rozwój gospodarki cyfrowej w regionie.

Komisja Europejska zgodziła się przeznaczyć 34,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę 1.410 km sieci szerokopasmowych w województwie świętokrzyskim. Dzięki tej inwestycji 220.000 osób w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski uzyska dostęp do sieci szerokopasmowych. Projekt przybliża również Polskę do realizacji celów europejskiej agendy cyfrowej w zakresie podstawowych sieci szerokopasmowych i dostępu nowej generacji do sieci, a także ułatwi rozwój gospodarki cyfrowej w regionie.

Wypowiadając się na temat tej decyzji, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: "Tego typu projekt stwarza lepsze warunki dla działalności przedsiębiorców i życia obywateli. Dzięki rozbudowie nowoczesnych technologii przed województwem świętokrzyskim otwierają się zupełnie nowe możliwości, jakie daje gospodarka cyfrowa. Jest to doskonały przykład polityki regionalnej, która w bezpośredni sposób przyczynia się do realizacji celów strategii Europa 2020, dając impuls do rozwoju gospodarczego mniej rozwiniętych regionów UE, a także do poprawy codziennego życia ludzi."

Projekt zakłada budowę światłowodowej regionalnej sieci szkieletowej oraz szerokopasmowej infrastruktury dystrybucyjnej, które uzupełnią istniejące sieci telekomunikacyjne w regionie, zapewniając otwarty i nieograniczony dostęp do dostawców usług hurtowych oraz detalicznych. Wsparcie finansowe dla tego typu projektów ułatwia realizację inwestycji w usługi dostępu nowej generacji (NGA) oraz pomaga eliminować przepaść cyfrową na obszarach, gdzie obecnie brakuje usług dostępu do podstawowych sieci szerokopasmowych.

Inwestycja realizowana jest w ramach programu "Rozwój Polski Wschodniej" - priorytet "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego". Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unia Europejska sfinansuje 34,7 mln euro (z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej 50 mln euro).

Ponad 220.000 mieszkańców regionu uzyska dostęp do łączy szerokopasmowych, co oznacza, że 92,3% mieszkańców województwa znajdzie się w zasięgu podstawowej sieci szerokopasmowej, a liczba osób mających potencjalny dostęp do usług NGA w Polsce zwiększy się z 41,6% do 53%. Dzięki projektowi powstanie 500 nowych miejsc pracy.

Dzisiejsza decyzja zapewnia finansowanie projektu w latach 2012-2015.

Udostępnij artykuł: