Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego o centrach wspólnych i przedszkolach

Finanse i gospodarka

Raport o funkcjonowaniu samorządów lokalnych, kwestia dofinansowania przedszkoli oraz tworzenie centrów usług wspólnych dla administracji wojewódzkiej - to tylko niektóre tematy, jakimi zajęła się w środę Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Raport o funkcjonowaniu samorządów lokalnych, kwestia dofinansowania przedszkoli oraz tworzenie centrów usług wspólnych dla administracji wojewódzkiej - to tylko niektóre tematy, jakimi zajęła się w środę Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Do 11 lutego trwają publiczne konsultacje założeń projektu ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Dokument dostępny jest na stronie mamzdanie.org.pl, gdzie każdy może zabrać głos i poznać poglądy innych. Ustawa ma zwiększyć samodzielność i elastyczność organizacyjną samorządów. Założenia powstały na podstawie raportu pokazującego funkcjonowanie samorządów i opisującego jego kondycję.

- Założenia do ustawy to dokument ciekawy, ponieważ nie ma w nim nakazów, a są możliwości. Rzadko zdarzają się w ramach prac KWRiST takie projekty - oceniał Mariusz Poznański, współprzewodniczący Strony Samorządowej.

Wspólne usługi i zagospodarowanie przestrzenne

Jednym z pomysłów na poprawę działania samorządów jest tworzenie centrów usług wspólnych, które odciążyłyby lokalne urzędy, przekazując część zadań, np. prowadzenie księgowości, wydzielonym jednostkom. Nad pomysłem pochyli się - w wyniku wniosku strony samorządowej - zespół KWRiST, który wyda ostateczną opinię w tej sprawie.

Problemem samorządów jest kwestia zagospodarowania przestrzennego. Zwracał na to uwagę Ryszard Grobelny, prezydent Poznania. - Bałagan prawny w tej materii powoduje duże straty dla jednostek samorządowych - wyjaśniał.

Jak podkreślała odpowiedzialna za samorządy w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wiceminister Magdalena Młochowska, resort zdaje sobie sprawę z problemu. - Przygotowaliśmy na ten temat opracowanie. Zachęcamy inne ministerstwa i korporacje samorządowe do przygotowania swoich opracowań. Staną się one podstawą do debaty i wypracowania optymalnych rozwiązań prawnych - podkreślała.

Przedszkole dla każdego dziecka

Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnioną opiekę w przedszkolu. Polska uzyska dzięki temu wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej (90 proc.). Zgodnie z założeniami, budżet państwa przekaże gminom pieniądze na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat, jakie ponoszą rodzice. W ramach prac nad zmianą odpowiedniej ustawy, która ma to umożliwić, Komisja zdecydowała, że do środy przyszłego tygodnia strona samorządowa wyda w tej sprawie opinię. Jak zauważył wiceminister MEN Maciej Jakubowski, resortowi edukacji zależy na jak najszybszej opinii i kontynuowaniu prac. Chciałby bowiem, aby dotacja dla samorządów obowiązywała już od września tego roku.

Przedstawiciele strony samorządowej zgłosili także wniosek, aby przedłużyć jeszcze prace nad ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Na dopracowanie szczegółów strony dały sobie jeszcze tydzień. Chodzi o ustawę, która ujednolica zasady, sposób użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej m.in. straż miejską lub gminną.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: