Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”

Bezpieczne Finanse / CyberHub / Technologie i innowacje

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce", podało Ministerstwo Cyfryzacji. To dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.

Sztuczna inteligencja
Fot. stock.adobe.com/ipopba

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce", podało Ministerstwo Cyfryzacji. To dokument, który wspiera i uzupełnia inne, m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, Skoordynowany Plan Komisji Europejskiej dla rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, a także prace organizacji międzynarodowych, w tym OECD.

Dokument określa wymagania i warunki zastosowania #AI, które obejmują wszystkie fazy - począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu #SztucznaInteligencja @MC_GOV_PL

Dokument określa działania i cele dla Polski w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Podzielono je na sześć obszarów:

*    AI i społeczeństwo - działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków - społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych.

*    AI i innowacyjne firmy - wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy startupów z rządem.

Czytaj także: Etyka, banki i sztuczna inteligencja >>>

*    AI i nauka - wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze AI, m.in. działania mające na celu przygotowanie kadry ekspertów AI.

*    AI i edukacja - działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych - programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

*    AI i współpraca międzynarodowa - działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej.

*    AI i sektor publiczny - wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska, podano.

Przygotowany dokument uwzględnia także wymiar etyczny

"Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny. Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Czym nas jeszcze zaskoczy sztuczna inteligencja?

Dokument określa wymagania i warunki zastosowania AI, które obejmują wszystkie fazy - począwszy od projektowania rozwiązań, poprzez badanie, rozwój, wdrożenie, stosowanie i używanie, aż po wyłączenie z obrotu. Zakłada też stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy ministrze cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów, podkreślono.

Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Efekt wielomiesięcznych konsultacji

"Przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji. Pierwszy projekt, w wersji pt. 'Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027' poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów. Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. 'Polityka rozwoju sztucznej inteligencji' została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych" - przypomniano.

Po przyjęciu przez KRMC dokument w najbliższych dniach zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Jego przyjęcie przez Stały Komitet Rady Ministrów planowane jest na przełomie września i października 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: