Komitet Stabilności Finansowej: pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej

Z rynku

Pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej - napisano w materiale analitycznym przygotowanym na wrześniowe posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

Szyld z napisem kredyt na budynku banku
Fot. stock.adobe.com/frank peters

Pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej - napisano w materiale analitycznym przygotowanym na wrześniowe posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej.

#KNF: pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej poprzez ograniczenie dostępności kredytu w gospodarce #kredyty

"W obecnych uwarunkowaniach – silnego spowolnienia gospodarczego w Polskiej i światowej gospodarce, napięć na rynkach finansowych oraz wzrostu ryzyka kredytowego – ryzyko nadmiernej akcji kredytowej jest bardzo niskie. W jego miejsce pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej poprzez ograniczenie dostępności kredytu w gospodarce. W tych warunkach nie ma podstaw do ustalania wartości antycyklicznego bufora kapitałowego na poziomie wyższym niż 0 proc." - napisano.

Skutki pandemii COVID-19

Autorzy analizy piszą, że skutkiem pandemii COVID-19 jest bardzo silny, negatywny szok popytowy i – w mniejszym stopniu – podażowy, który oddziałuje na całą gospodarkę. Popyt na usługi w niektórych branżach został drastycznie ograniczony, przekładając się na załamanie przychodów części przedsiębiorstw.

Czytaj także: Poziom kredytów zagrożonych w Polsce jest dwukrotnie wyższy niż w innych państwach UE >>>

"Ponadto wobec utrzymującej się niepewności dotyczącej pojawienia się kolejnych fal epidemii, oczekuje się, że proces odbudowy popytu będzie ograniczony" - napisano.

Wzrostowi cen mieszkań nie towarzyszy nadmiernie szybko rosnąca akcja kredytowa

Autorzy raportu piszą, że wzrostowi cen mieszkań nie towarzyszy nadmiernie szybko rosnąca akcja kredytowa, a standardy kredytowe pozostają stabilne.

Czytaj także: Duży spadek akcji kredytowej dla mikrofirm w sierpniu >>>

W raporcie napisano, że modele wczesnego ostrzegania sugerują, że nie ma aktualnie podstaw do zawiązywania bufora antycyklicznego, gdyż zagrożenie związane z nadmierną akcją kredytową w perspektywie od 1 do 4 lat jest niskie. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: