Komitet Stabilności Finansowej: rosnące ryzyko dla portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych

Gospodarka / Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Komitet Stabilności Finansowej dostrzega rosnące ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, spowodowane podważaniem ich statusu prawnego - napisano w komunikacie po posiedzeniu Komitetu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym.

Napis kredyt na banknotach frankowych
Fot. stock.adobe.com/stadtratte

Komitet Stabilności Finansowej dostrzega rosnące ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, spowodowane podważaniem ich statusu prawnego - napisano w komunikacie po posiedzeniu Komitetu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym.

Komitet dostrzega rosnące ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych, spowodowane podważaniem ich statusu prawnego.

"Komitet zapoznał się z najnowszymi danymi i analizami dotyczącymi tego ryzyka oraz omówił propozycje wypracowania pozasądowych rozwiązań dotyczącego portfela kredytów walutowych" - napisano w komunikacie. 

Czytaj także: Szef KNF proponuje rozwiązanie problemu kredytów walutowych, kredytobiorca frankowy nie może być uprzywilejowany wobec kredytobiorcy złotowego >>>

KSF-M rekomenduje utrzymanie 0% bufora antycyklicznego w IV kw. 2020 r.

Komitet Stabilności Finansowej dotyczący nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (KFS-M) zarekomendował utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0% w IV kwartale 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania w IV kwartale 2020 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiednich informacji o jego wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel ministra finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie".

Czytaj także: Komitet Stabilności Finansowej: pojawia się ryzyko nadmiernego ograniczenia akcji kredytowej >>>

Ocena zagrożeń dla systemu finansowego

Komitet podzielił zawartą w "Raporcie o stabilności systemu finansowego - grudzień 2020 r.", opublikowanym wcześniej przez NBP, ocenę zagrożeń dla systemu finansowego wynikających z doświadczanego w gospodarce szoku pandemicznego.

"Ponadto na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej cyklicznie wśród instytucji reprezentowanych w KSF oceniono źródła i natężenie ryzyka systemowego. Jako główne źródło ryzyka Komitet uznaje obniżoną zyskowność banków, do której obecnie przyczyniają się potencjalne straty kredytowe, jakie mogą odnotować banki w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto, Komitet zwraca uwagę na słabość niektórych instytucji i możliwość wystąpienia efektu zarażania pozostałych uczestników rynku" - czytamy dalej.

Propozycje przedstawione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Komitet omówił, przedstawione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) propozycje dotyczące wyznaczania składek na fundusze gwarancyjne oraz fundusze przymusowej restrukturyzacji BFG i zdecydował o podjęciu dalszych prac nad możliwościami zmiany wysokości poziomów docelowych tych funduszy i terminów ich osiągania, podano także.

Czytaj także: Prezes BFG: problemy pojedynczych banków nie wpłyną na stabilność sektora >>>

"Komitet, zgodnie z harmonogramem sprawozdawczym, zdecydował o powiadomieniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego o sposobie realizacji następujących zaleceń:

* w sprawie uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego dla ekspozycji wobec państw trzecich,

* w sprawie uzupełniania luk w danych dotyczących sektora nieruchomości,

* w sprawie monitorowania wpływu na stabilność finansową moratoriów na spłatę zadłużenia i publicznych systemów gwarancji oraz innych środków o charakterze fiskalnym podjętych w celu ochrony gospodarki realnej w związku z pandemią COVID-19,

* w sprawie wymiany i gromadzenia informacji do celów makroostrożnościowych w odniesieniu do oddziałów instytucji kredytowych mających siedzibę zarządu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim" - wymieniono w komunikacie.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2021 r.

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 11 grudnia 2020 r. uczestniczyli:

* Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Komitetu,

* Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

* Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

* Piotr Tomaszewski, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: