Komitet Stabilności Finansowej: straty kredytowe nowym i istotnym źródłem ryzyka dla sektora bankowego

Z rynku

Na skutek pandemii COVID-19 zmienił się charakter i hierarchia źródeł ryzyka dla systemu bankowego w Polsce. Nowym i istotnym jego źródłem są straty kredytowe, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii. Ponadto, możliwe jest nadmierne ograniczenie przez banki dostępności kredytu, ocenił Komitet Stabilności Finansowej.

Bank
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab

Na skutek pandemii COVID-19 zmienił się charakter i hierarchia źródeł ryzyka dla systemu bankowego w Polsce. Nowym i istotnym jego źródłem są straty kredytowe, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii. Ponadto, możliwe jest nadmierne ograniczenie przez banki dostępności kredytu, ocenił Komitet Stabilności Finansowej.

#KSF: nowym i istotnym jego źródłem są straty kredytowe, jakie mogą powstać w wyniku pogorszenia się kondycji finansowej kredytobiorców w związku ze skutkami pandemii #koronawirus #COVID19 #banki #kredyty

"Istotnym słabym punktem w systemie bankowym pozostaje portfel walutowych kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką, w kontekście rozstrzygnięć krajowych sądów w tych sprawach. Źródłem ryzyka pozostaje również trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych oraz możliwość wystąpienia efektu zarażania" - czytamy w komunikacie Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu, dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym. 

Jak podano, KSF zapoznał się z informacją na temat bieżącej sytuacji w obszarze portfela mieszkaniowych kredytów walutowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi dotyczącymi umów kredytowych tego rodzaju.

Czytaj także: Komitet Stabilności Finansowej: przez koronawirusa ryzyko kredytowe istotnie wzrosło >>>

Komitet zapoznał się także z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych.

"Pandemia Covid-19 dotknęła sektor nieruchomości mieszkaniowych w okresie szczytu koniunktury i przyczyniła się do osłabienia aktywności na tym rynku. W wyniku pandemii doszło też do osłabienia popytu na kredyt mieszkaniowy i zaostrzenia warunków jego udzielania przez banki. Jednocześnie w porównaniu do innych kategorii kredytów, obserwowany spadek dynamiki kredytów mieszkaniowych i ryzyko wystąpienia nadmiernego ograniczenia kredytu są relatywnie niewielkie" - czytamy także. 

Inne uchwały KSF

KSF podjął również uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania w II i III kwartale 2020 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiednich informacji o jego wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora.

"Przedstawiciel ministra finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie" - czytamy również. 

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 21 września 2020 r., uczestniczyli:

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Komitetu,

Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,

Rafał Mikusiński, zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

Piotr Tomaszewski, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na IV kwartał 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: