Kompania Piwowarska liderem zrównoważonego rozwoju w SABMiller

Finanse i gospodarka

Kompania Piwowarska systematycznie poprawia swoje wyniki w zakresie realizacji 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju. W roku rozliczeniowym F13, zakończonym 31 marca bieżącego roku, firma uzyskała rezultat 4,22 na 5, czym potwierdziła pozycję lidera w Grupie SABMiller. Wynik został zweryfikowany przez audyt - wewnętrzny i zewnętrzny, przeprowadzony przez PwC.

Kompania Piwowarska systematycznie poprawia swoje wyniki w zakresie realizacji 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju. W roku rozliczeniowym F13, zakończonym 31 marca bieżącego roku, firma uzyskała rezultat 4,22 na 5, czym potwierdziła pozycję lidera w Grupie SABMiller. Wynik został zweryfikowany przez audyt - wewnętrzny i zewnętrzny, przeprowadzony przez PwC.

Kompania Piwowarska, podobnie jak pozostałe browary wchodzące w skład Grupy SABMiller, od lat mierzy swoje postępy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Ułatwia to specjalna matryca oceny wyznaczonych obszarów zrównoważonego rozwoju SAM (Sustainability Assessment Matrix), która umożliwia sprawne dokonywanie pomiarów i monitorowanie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz porównanie efektów z browarami z całego świata.

Z ostatnich obliczeń wynika, że w roku rozliczeniowym F13 (kwiecień 2012  - marzec 2013) Kompania Piwowarska utrzymała pozycję lidera, uzyskując rezultat 4,22 w 5-stopniowej skali. To najwyższy wynik w całej Grupie SABMiller, do której należą browary z 75 krajów. Audyt wykazał, że KP osiągnęła najlepsze rezultaty (powyżej 4 punktów) aż w sześciu obszarach z dziesięciu:

  • Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu - 5,0
  • Zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody
  • Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla
  • Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
  • Optymalizacja procesu gospodarki odpadami - 4,4
  • Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie zrównoważonym łańcuchem wartości
  • Działanie na rzecz społeczności - 4,5
  • Zmniejszenie skutków HIV i AIDS w obszarach, na które mamy wpływ - 5,0
  • Poszanowanie praw człowieka - 4,3
  • Przejrzystość informacji o postępach działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i etyka - 5,0

- Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych strategicznych priorytetów. Jesteśmy świadomi tego, że nasza rentowność zależy od istnienia zdrowych społeczności, rozwijających się gospodarek oraz odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych. Właśnie te kwestie są uwzględnione w codziennym zarządzaniu Kompanią Piwowarską i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej oraz w 10 priorytetach zrównoważonego rozwoju. Świetny wynik ostatniego audytu pokazuje doskonałe zgranie pionu produkcyjnego i komercyjnego, które wspólnie wypracowują rozwiązania umożliwiające postęp w poszczególnych obszarach - komentuje Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w KP.

10 priorytetów - jedna przyszłość

130724.recykling.opakowan.kp.01.250x166Zrównoważony rozwój jest definiowany jako proces osiągania celów rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Kompania Piwowarska wspólnie z całą Grupą SABMiller wyznaczyła sobie 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, które świadczą o odpowiedzialnym podejściu do biznesu. Każdy z nich zawiera cel, do którego dąży firma, a w jego ramach prowadzone są rozmaite działania i programy, podejmowane zobowiązania i stosowane specjalne zasady w zarządzaniu i raportowaniu. Priorytety pozostają niezmienne, ale na przestrzeni lat zmieniają się cele, do których dąży Kompania Piwowarska i cała Grupa SABMiller.

O postępach w realizacji wymienionych priorytetów informuje wydawany corocznie Raport Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej.
130724.okladka.raportu.zrownowazonego.rozwoju.01.500x574

Źródło: Kompania Piwowarska

Udostępnij artykuł: