Komu będzie przysługiwać bon turystyczny? Nowe świadczenie finansowane z Funduszu COVID-19

Gospodarka

Koszt wprowadzania bonu turystycznego w wys. 500 zł wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, przedstawionego przez prezydenta RP.

Dziecko na plaży w maseczce ochronnej
Fot. stock.adobe.com/Tropical studio

Koszt wprowadzania bonu turystycznego w wys. 500 zł wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł - wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, przedstawionego przez prezydenta RP.

Koszt wprowadzania bonu turystycznego w wys. 500 zł wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł #BonTurystyczny #koronawirus #COVID19 #wakacje #turystyka

"(...) koszt proponowanego rozwiązania wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł. Źródłem finansowania programu będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (...)" - napisano w uzasadnieniu.

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko

Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko, na które przysługuje 500+ lub świadczenie będące jego substytutem.

"Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (...), czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r." - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Czytaj także: Bon turystyczny: zamiast 1000 plus będzie 500 zł na każde dziecko jeszcze w te wakacje?

Projektodawca proponuje, by prawo do dokonania płatności za pomocą bonu wygasło w dniu 31 marca 2022 r. Oznacza to, że do tego dnia włącznie możliwe będzie dokonanie za pomocą bonu płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

Dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne

Prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu przysługiwać będzie natomiast osobie, która ma przyznane prawo do świadczenia lub dodatku, o których mowa powyżej, na dziecko niepełnosprawne.

Oznacza to, że na dziecko niepełnosprawne przysługiwać będzie zatem jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Czytaj także: Jak będą wyglądać wakacje 2020?

W celu umożliwienia przyznania świadczenia w formie bonu na dzieci urodzone w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., a także umożliwienia przyznania dodatkowego świadczenia w formie bonu, osobie, której w ww. okresie przyznano prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku na dziecko niepełnosprawne, w projekcie ustawy uregulowano zasady aktualizacji danych o osobach uprawnionych w systemie teleinformatycznym.

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę

Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany.

Projekt ustawy zakłada zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości bonów. Ponadto, wartość bonu ma być zwolniona spod egzekucji, a także nie podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Podmioty, które chcą mieć możliwość przyjmowania zapłaty za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną bonem, muszą się zarejestrować w systemie teleinformatycznym.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: