Komunikat Banku BPS SA w zw. z ustanowieniem zarządu komisarycznego w SK banku

Tylko u nas

Komunikat Banku BPS S.A. w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Komunikat Banku BPS S.A. w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o ustanowieniu zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego podjęta na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2015 r. o  ustanowieniu zarządu komisarycznego w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie ("SK bank"), nie wpływa na sposób obsługi klientów. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SK bank z jego klientami i kontrahentami.

Powyższa decyzja wpłynie na wzmocnienie stabilności całego sektora banków spółdzielczych, który jest w trakcie wypracowywania modelu mającego podnieść bezpieczeństwo prowadzonej działalności poszczególnych banków.

Bank BPS S.A. nie komentuje działań dotychczasowego zarządu SK banku, choć z niepokojem odnotowywał brak skutecznego opracowania Programu postępowania naprawczego wymaganego zalecaniami poinspekcyjnymi KNF. Bank BPS S.A. będzie wspierał działania restrukturyzacyjne SK banku podejmowane przez zarząd komisaryczny.

Jednocześnie Bank BPS S.A. podkreśla, że depozyty klientów zgromadzone w SK banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zarząd Banku BPS S.A.

Udostępnij artykuł: