Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego

Bankowość

6 grudnia 2011 r. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. Pragniemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego / podpisał warunkową umowę kredytową).

6 grudnia 2011 r. BGK wznawia proces przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. Pragniemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym, że zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami może być złożony do BGK jedynie przez bank kredytujący - to jest ten, który udzielił wnioskodawcy kredytu technologicznego (wydał promesę kredytu technologicznego / podpisał warunkową umowę kredytową).

Dokumentacja przesyłana jest przez bank kredytujący do BGK przesyłką kurierską za pośrednictwem firm, z usług których zwyczajowo korzystają poszczególne banki. Jedynym sposobem złożenia dokumentacji aplikacyjnej jest więc poczta kurierska. Zmiana zasad przekazywania wniosków została dokonana na wniosek banków kredytujących, po uzgodnieniu wspólnego stanowiska na forum Związku Banków Polskich.

BGK będzie przyjmował wnioski nadane wyłącznie przez banki kredytujące. Odebranie przesyłki kurierskiej przez BGK zostanie potwierdzone datą i godziną wpływu na kopii listu przewozowego. Następnie wnioski będą rejestrowane według kolejności wpływu. Pisemne potwierdzenie wpływu dokumentacji, wraz z nadanym numerem kolejnym, będzie wysyłane do banku niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w systemie.

BGK zapewnia, iż wszystkie wnioski o dofinansowanie, prawidłowo złożone w czasie trwania naboru, zostaną ocenione. Zgodnie z ustawą BGK rozpatruje wnioski do wysokości środków przewidzianych w planie finansowym dlatego też projekty spełniające kryteria formalne i merytoryczne, które uzyskają pozytywną rekomendację BGK, a których wartość przekroczy pulę środków przeznaczonych na grudniowy konkurs otrzymają wsparcie z budżetu roku 2012.

Wnioski będą przyjmowane od 6 grudnia w godz. 8.00 - 16.00 w Centrali BGK przy al. Jerozolimskich 7 w Warszawie.

Informujemy, że nieprawdziwe są informacje o planach respektowania przez BGK "list społecznych"- BGK nie ma podstaw formalnych, aby honorować tego typu listy.

Jesteśmy przekonani, że ustalenia dokonane z przedstawicielami banków komercyjnych w ramach grupy roboczej Związku Banków Polskich dają gwarancję prawidłowego i spokojnego przyjęcia wszystkich wniosków.

Uruchomienie kolejnych konkursów przewidujemy wiosną i jesienią przyszłego roku.

Źródło:
Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł:

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego

Kadry

Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego VII kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r., po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na powołanie Pana Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podjęła uchwałę w sprawie powołania p.o. Prezesa Zarządu Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego VII kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r., po otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na powołanie Pana Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podjęła uchwałę w sprawie powołania p.o. Prezesa Zarządu Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego VII kadencji, powołanej w dniu 7 października 2011 r. przez Ministra Finansów, zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego:

 • Przewodniczący Rady: Dominik Radziwiłł
 • Członkowie Rady:
 • Dorota Chlebosz
 • Grażyna Grzyb
 • Bogdan Klimaszewski
 • Adam Leszkiewicz
 • Elżbieta Markowska
 • Ryszard Pazura
 • Mirosław Pietrewicz
 • Sebastian Skuza
 • Radosław Stępień
 • Katarzyna Szarkowska
 • Agnieszka Szczepaniak
 • Halina Wesołowska

Na pierwszym posiedzeniu Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyboru Sebastiana Skuzy na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady oraz Grażyny Grzyb na funkcję sekretarza Rady.

Udostępnij artykuł: