Komunikat BGK – w listopadzie ruszają preferencyjne kredyty dla gmin na mieszkania czynszowe

Bankowość

450 mln zł czeka na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2016 r.

450 mln zł czeka na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2016 r.

 • W listopadzie 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie przyjmowanie wniosków kredytowych od TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe;

 • Na inwestorów społecznego budownictwa czynszowego czeka w przyszłorocznej puli 450 mln zł;

 • Zachętą dla inwestorów będzie preferencyjne oprocentowanie kredytów (obecnie < 2% rocznie);

 • W ramach 10 rocznych edycji programu powstanie co najmniej 30 tys. mieszkań.

Program społecznego budownictwa czynszowego ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w zasobach komunalnych gminy. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie realizował program rządowy, którego celem jest pobudzenie inwestycji w społeczne budownictwo czynszowe. Z preferencyjnego finansowania będą mogły korzystać TBS-y, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe.

BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata. W pierwszej edycji inwestorzy będą mogli składać wnioski kredytowe do BGK od 1 listopada do końca lutego 2016 r. „Spodziewamy się, że zainteresowanie będzie stopniowo rosło, ponieważ gminy oraz inwestorzy muszą przygotować się do takich inwestycji. Pierwsze budynki zaczną powstawać w 2016 r. a ich oddanie do użytkowania nastąpi w 2017 r. W ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, w których czynsz będzie o kilkadziesiąt procent niższy od rynkowego.” – mówi Radosław Stępień, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestorzy planujący skorzystać z programu rządowego mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M bez marży, czyli aktualnie 1,73% w skali roku oraz niespotykany na rynku 30-letni okres spłaty. „Program jest skierowany do inwestorów współpracujących z gminami, zatem kluczowe jest, aby samorządy zaangażowały się wnosząc kapitał i działki, na których powstaną budynki mieszkalne” – podkreśla Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK. „Inwestor powinien zawrzeć umowę z gminą, przeznaczyć co najmniej połowę finansowanych mieszkań dla osób wychowujących dzieci, a do wniosku o udzielenie finansowania załączyć m.in. ostateczne pozwolenie na budowę.” dodaje dyrektor Stachera.

W ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego preferowane będą projekty:

 • z wysokim udziałem mieszkań dla osób wychowujących dzieci,

 • rewitalizacyjne,

 • zlokalizowane w gminach o wysokim deficycie mieszkań,

 • obejmujące mieszkania dla osób przeprowadzających się z zasobu gminnego,

 • polegające na remoncie lub adaptacji,

 • realizowane na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

 • bez (lub z niskim poziomem) partycypacji najemcy.

Program przewiduje możliwość kredytowania przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dla inwestorów znajdują się na w stronie www.bgk.pl

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego - pobierz.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: