Komunikat dotyczący I zmiany regulaminu dot. klientów instytucjonalnych

Bankowość

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie.

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie.

Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z obowiązku dostosowania zapisów Regulaminu do aktualnie obowiązujących regulacji zewnętrznych, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa płatności internetowych. Zmiany te nie wpływają na zakres praw i obowiązków Posiadaczy rachunków wynikających z podpisanych z Bankiem Spółdzielczym w Łochowie umów.

Zamieszczamy zmiany w regulaminie oraz znowelizowany regulamin.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Łochowie

Udostępnij artykuł: