Komunikat Fed potencjalnie negatywny dla złotego

Komentarze ekspertów

Środa 28 stycznia 2015 roku nie przyniosła większych zmian na rynku eurodolara i eurozłotego. Rynki walutowe pozostawały w oczekiwaniu na wieczorny komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), który był podany do wiadomości po godzinie 20-tej naszego czasu.

Środa 28 stycznia 2015 roku nie przyniosła większych zmian na rynku eurodolara i eurozłotego. Rynki walutowe pozostawały w oczekiwaniu na wieczorny komunikat Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), który był podany do wiadomości po godzinie 20-tej naszego czasu.

Zgodnie z oczekiwaniami Fed utrzymał w komunikacie frazę o "byciu cierpliwym" z rozpoczynaniem podwyżek stóp procentowych po zakończeniu QE3. W odniesieniu do spadającej inflacji poniżej 2% celu FOMC wyraził pogląd, że chociaż w najbliższym czasie oczekuje dalszego pogorszenia wskaźników inflacyjnych to w średnim terminie poprawa na amerykańskim rynku pracy oraz zanik deflacyjnych efektów spadku cen ropy naftowej powinny spowodować ponowny wzrost inflacji w kierunku celu. Poprzedni komunikat FOMC akcentował znaczenie wzrostów inflacji jako jednej z kluczowych determinant rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA - aktualny komunikat sygnalizujący antycypowaną ścieżkę inflacji i jej uwarunkowania wskazuje, że Fed nie bierze pod uwagę występowania trwałych zjawisk deflacyjnych w amerykańskiej gospodarce. Zmniejszenie wagi zjawisk deflacyjnych napędzanych przede wszystkim spadającymi cenami surowców energetycznych i silnym dolarem zwiększa prawdopodobieństwo, że zgodnie z wcześniej sugerowanym scenariuszem w czerwcu powinno dojść do pierwszej od lat podwyżki stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony pewną nowością w komunikacie jest wymienienie sytuacji zagranicznej jako jednej z determinant dla przyszłych podwyżek stóp procentowych jednak zważywszy, że mamy dopiero koniec styczna a najwcześniej antycypowana podwyżka stóp w USA może nastąpić dopiero w czerwcu ta fraza może mieć w dużym stopniu charakter asekuracyjny.

W odniesieniu do rynku walutowego komunikat Fed-u oznacza, że dalsza aprecjacją złotego staje się mniej prawdopodobna zarówno w stosunku do euro jak i dolara. Jest to natomiast pozytywny komunikat dla kursu eurofranka - perspektywa podwyżek stóp procentowych w USA może zmniejszyć presję na aprecjację szwajcarskiej waluty odciążając ją nieco z roli globalnej waluty bezpiecznej przystani.

Na rynku stopy procentowej w środę notowania nie uległy zmianie, a inwestorzy czekali na wieczorną decyzję Fed. Stawki dla kontraktów IRS 2Y utrzymywały się, podobnie jak w ostatnich dniach, lekko poniżej 1,60%, z kolei instrumenty 10-letnie obniżyły się nieznacznie do 1,82%.

Na rynku papierów skarbowych w Europie widać było rosnące ryzyko związane z rozwojem sytuacji w Grecji. Obawy wywołały zapowiedzi renegocjacji przez nowy rząd warunków, na jakich udzielone zostały pożyczki międzynarodowe (pojawiła się też m.in. informacja, że rząd zablokował proces sprzedaży przedsiębiorstwa PPC i greckiego portu w Pireusie). W konsekwencji rentowności 10-letnich obligacji greckich wzrosły w środę o prawie 100 pb, przekraczając psychologiczne 10%. Wzrosty rentowności widać było również w przypadku innych państw peryferyjnych. Kapitał wyraźnie szukał bezpiecznych aktywów, umacniając notowania niemieckich Bundów.

W najbliższych dniach ton komentarza Fed po środowym posiedzeniu powinien lekko wspierać rynek stopy procentowej. Bank centralny zwrócił uwagę na to, że prowadząc politykę pieniężną będzie ostrożny rozważając moment rozpoczęcia procesu zaostrzania polityki pieniężnej..

150129.pko.01.300x150129.pko.02.450x

Mirosław Budzicki
Jarosław Kosaty
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: