Komunikat KNF dotyczący brexitu

Firma

3 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano komunikat w sprawie dalszej działalności podmiotów z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii oraz podmiotów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski.

brexit
Fot. stock.adobe.com / xtock

3 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opublikowano komunikat w sprawie dalszej działalności podmiotów z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii oraz podmiotów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski.

Komunikat związany jest z faktem, że 31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania traktowana jest jako państwo członkowskie UE.

Polscy dostawcy usług na rynku finansowych chcący kontynuować działalność na rynku brytyjskim powinni zakończyć działania dostosowujące do tamtejszych wymogów prawnych i nadzorczych.

Wielka Brytania uruchomiła w 2019 r. system tymczasowych zezwoleń TPR (Temporary Permissions Regime) umożliwiający instytucjom finansowym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które dotychczas prowadziły działalność na terytorium Wielkiej Brytanii dzięki swobodzie przedsiębiorczości i świadczenia usług (mechanizm tzw. paszportyzacji), uzyskanie zezwolenia na czasową kontynuację działalności.

TPR obsługiwany jest przez brytyjskie organy nadzoru finansowego: FCA (Financial Conduct Authority) oraz PRA (Prudential Regulation Authority funkcjonujący w ramach Bank of England).

Po 31 grudnia 2020 r. podmioty z Wielkiej Brytanii działające na polskim rynku finansowym będą miały status podmiotów z kraju trzeciego

Ponadto w Wielkiej Brytanii funkcjonuje reżim wygaszania zobowiązań kontraktowych (tzw. run-off) FSCR (Financial Services Contracts Regime) pozwalający na wygaszenie zobowiązań firmom, które nie będą korzystały z TPR lub nie uzyskają końcowej autoryzacji.

Czytaj także: Trwają negocjacje EU-UK, ale do twardego brexitu coraz bliżej

Kluczowy termin - 29 grudnia

Podmioty, które chcą skorzystać z obowiązującej jeszcze w 2020 roku tzw. paszportyzacji, powinny jednocześnie posiadać konkretne plany i przedstawić swoje intencje w kontekście kończącego się wkrótce okresu przejściowego ‒ w tym przede wszystkim podjąć decyzję dotyczącą korzystania z TPR.

Ww. organy nadzoru sygnalizują również, że po dniu 29 grudnia 2020 r. rozpatrzenie notyfikacji w zakresie działalności transgranicznej (a co za tym idzie skorzystanie przez takie podmioty z TPR) nie będzie możliwe.

Wskazano, że UKNF nie udziela informacji w zakresie brytyjskich przepisów, wymogów licencyjnych i nadzorczych oraz reżimów TPR/FSCR.

Czytaj także: Brexit, londyńskie City straci rynek derywatów warty biliony euro

Przypomniano, że po 31 grudnia 2020 r. podmioty z Wielkiej Brytanii działające na polskim rynku finansowym będą miały status podmiotów z kraju trzeciego.

Czytaj także: Brexit, reasekuracja i polskie firmy ubezpieczeniowe

Będą one mogły prowadzić działalność na terytorium Polski dopiero po przejściu stosownego postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, a nadzór nad takimi podmiotami będzie sprawowany w określonym prawem zakresie.

Katarzyna Urbańska,
Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego
,

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: