Komunikat MEN w sprawie sześciolatków

Samorząd

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat w sprawie proponowanych zmian ustawowych dotyczących sześciolatków. Przez rok dłużej rodzice będą mogli decydować kiedy rozpoczną edykację ich pociechy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat w sprawie proponowanych zmian ustawowych dotyczących sześciolatków. Przez rok dłużej rodzice będą mogli decydować kiedy rozpoczną edykację ich pociechy.

W komunikacie czytamy: "Informacje przychodzące od rodziców i samorządów pokazują, że większość szkół podstawowych w Polsce jest już przygotowanych na przyjęcie sześciolatków. Są jednak szkoły niegotowe na tę cywilizacyjną zmianę. Aby umożliwić wszystkim samorządom dobre przygotowanie, należy o rok wydłużyć okres, w którym to rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej dzieci sześcioletnich."

MEN będziem miał następujące propozycje, nad którymi pochyli się nowy parlament:
  • Wszystkie sześciolatki podejmą naukę w szkole od września 2013 roku.
  • Od września 2012 roku wszystkie pięciolatki, tak jak obecnie, będą korzystały z edukacji przedszkolnej.
  • Od września 2012 roku każde dziecko sześcioletnie, które na podstawie decyzji rodziców nie pójdzie do I klasy, tak jak obecnie, będzie kontynuować edukację przedszkolną w sposób dostosowany do jego potrzeb rozwojowych.

Szacuje się, że już w następnym roku wzrośnie liczba sześciolatków, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej. W podjęciu takiej decyzji z pewnością pomoże rodzicom informacja przekazana przez nauczyciela przedszkola, który na podstawie pracy z dzieckiem może stwierdzić jakie są predyspozycje i zdolności malucha.

Samorząd gminny i dyrektor szkoły mają obowiązek poinformowania rodziców o warunkach nauki i opieki w szkole podstawowej, a rodzice mają prawo wpływać na przyjmowane w szkole rozwiązania organizacyjne dotyczące ich dzieci.

MEN zapowiada, że nadzór pedagogiczny będzie nadzorował współpracę władz samorządowych z rodzicami i zachęcał do skorzystania z programów i środków rządowych przeznaczonych na wspomaganie zmiany.

Źrodło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: