Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu

Finanse i gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2010 roku do 30 września 2013 roku wyniosła 19,751%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 9,876%.

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2010 roku do 30 września 2013 roku wyniosła 19,751%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 9,876%.

Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.

STOPY ZWROTU I NIEDOBORY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 30.09.2010 ROKU DO 30.09.2013 ROKU

131006.knf.01.550x

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: