Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 13-14 stycznia 2016 r.

Bankowość

W dniach 13-14 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 13-14 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

Konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady, odbędzie się dziś o godzinie 16:00 (Sala im. Wł. Grabskiego, Centrala NBP, ul. Świętokrzyska 11/21)

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: