Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 2-3 grudnia 2014 r.

Tylko u nas

W dniach 2-3 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 2-3 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: