Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 7-8 października 2014 r.

Bankowość

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej);
  • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej);
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej);
  • stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej).

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 października 2014 r.

Konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, odbędzie się dziś o godzinie 16:00 (Sala im. Wł. Grabskiego, Centrala NBP, ul. Świętokrzyska 11/21).

Źródło: Narodowy Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: