Komunikat Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Kadry

18 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - na nową wspólną kadencję.

18 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - na nową wspólną kadencję.

Rada Nadzorcza podjęła niniejszą uchwałę w związku z ostatnimi zmianami w składzie Zarządu oraz zbliżającym się upływem bieżącej kadencji.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego zostało opublikowane w dniu 20 listopada 2013 r. na stronie internetowej Spółki.

Źródło: www.gkpge.pl

Udostępnij artykuł: