Komunikat Rady Nadzorczej PGNiG SA

Kadry

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, po wysłuchaniu podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia br. wyjaśnień Zarządu w sprawie okoliczności przygotowania i zawarcia Memorandum of Understanding pomiędzy spółkami SGT EuRoPol Gaz S.A. oraz OOO Gazprom Export 4 kwietnia br. w Petersburgu oraz po przeanalizowaniu stosownych dokumentów negatywnie oceniła postawę i działania w tej sprawie Prezes Zarządu, Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Pana Radosława Dudzińskiego.

Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza utraciła zaufanie do w/w Członków Zarządu, co uniemożliwia dalszą współpracę.

W związku z oceną zaistniałej sytuacji, podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia br. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu PGNiG S.A. Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy oraz Pana Radosława Dudzińskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza niezwłocznie podjęła działania w  celu wyłonienia nowych członków  Zarządu Spółki. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. nr 55 poz. 476 z dn. 31 marca 2003 r., z późn. zm.) z udziałem profesjonalnego doradcy zewnętrznego.

Rada Nadzorcza podjęła także decyzję o przeprowadzeniu audytu w zakresie procesów przygotowawczych i decyzyjnych oraz przepływu informacji między organami Spółki dotyczących projektów inwestycyjnych z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa lub relacje międzynarodowe.

Do czasu wyłonienia nowego Prezesa Zarządu Spółki kierowanie pracami Zarządu zostało powierzone Panu Mirosławowi Szkałubie – Wiceprezesowi Zarządu.

Źródło: www.pgnig.pl

Udostępnij artykuł: