Komunikat w sprawie analizy pozycji kapitałowej europejskich banków przeprowadzonej przez EBA

Finanse i gospodarka

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z nadzorami krajowymi, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), przeprowadził analizę pozycji kapitałowej i rządowych ekspozycji siedemdziesięciu jeden europejskich banków.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z nadzorami krajowymi, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), przeprowadził analizę pozycji kapitałowej i rządowych ekspozycji siedemdziesięciu jeden europejskich banków.

W ramach badania EBA przyjęto, że banki, które na koniec września br. posiadają współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych (Core Tier 1 capital ratio) poniżej 9% oraz które posiadają ekspozycje wobec krajów wymagające korekty w wycenie, zostaną zobowiązane do zbudowania dodatkowych buforów kapitałowych do końca czerwca 2012 r.

Więcej informacji o analizie i zidentyfikowanych potrzebach kapitałowych jest dostępnych w serwisie EBA: eba.europa.eu

Udział PKO Bank u Polskiego

W analizie EBA uczestniczyła Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO Bank Polski). Na koniec września br. współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych wyniósł w PKO Banku Polskim - zgodnie z podejściem przyjętym przez EBA - 11,16%, znacznie ponad przyjęte 9-procentowe minimum. Ponadto, PKO Bank Polski nie posiada rządowych ekspozycji wymagających dodatkowego bufora kapitałowego (bank posiada jedynie ekspozycje na polskie rządowe papiery wartościowe). W wyniku badania EBA nie wskazano na potrzeby kapitałowe po stronie PKO Banku Polskiego.

Szczegółowe wyniki PKO Banku Polskiego: www.knf.gov.pl.

Na koniec września br. współczynnik adekwatności podstawowych kapitałów własnych (Core Tier 1 capital ratio) w polskim sektorze bankowym wyniósł 11,8%. Bufor kapitałowy potwierdza wysoką odporność sektora bankowego w Polsce na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe.

Udostępnij artykuł: