Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Energa

Finanse i gospodarka

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Energa SA z siedzibą w Gdańsku w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: