Komunikat z 213. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2014 r.

Finanse i gospodarka

W dwieście trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dwieście trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pana Dariusza Dylickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
 • Pana Zbigniewa Fiałka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczółkach,
 • Pani Ireny Skoroszewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

 • ING Otwartego Funduszu Emerytalnego,
 • MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • europejskiego przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) w polskim sektorze bankowym,
 • czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, SKOK i krajowych instytucjach płatniczych za 2013 r.,
 • sytuacji sektora ubezpieczeń w 2013 r.,
 • planów finansowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na 2014 r.,
 • sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r.,
 • sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 r.,
 • zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w 2013 r.

Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 27 maja 2014 r.
 • 10 czerwca 2014 r.
 • 24 czerwca 2014 r.
 • 8 lipca 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: