Komunikat z 238. posiedzenia Komisji

Finanse i gospodarka

W dwieście trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

W dwieście trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów.

KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru wdrożenia przez Bank Zachodni WBK SA sposobu postępowania dotyczącego wykonywania czynności związanych z działalnością maklerską poza jednostką banku, w której prowadzona jest działalność maklerska, na podstawie art. 113 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

  • 4 listopada 2014 r.
  • 18 listopada 2014 r.
  • 2 grudnia 2014 r.
  • 16 grudnia 2014 r.
  • 8 stycznia 2015 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

 

Udostępnij artykuł: