Komunikat z posiedzenia RPP w dniach 3-4 marca 2015 r.

Bankowość / Finanse i gospodarka

W dniach 3-4 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

W dniach 3-4 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 5 marca 2015 r.

Konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady, odbędzie się dziś o godzinie 16:00 (Sala im. Wł. Grabskiego, Centrala NBP, ul. Świętokrzyska 11/21).

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: