Komunikat ze 147. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2012 r.

Finanse i gospodarka

W sto czterdziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W sto czterdziestym siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 • KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  • Pani Ewy Jac na Członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.
 • Komisja zapoznała się z informacjami o:
  • sytuacji banków w okresie od stycznia do września 2011 r.,
  • stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2011 r.,
  • rynku funduszy emerytalnych w III kwartale 2011 r.,
  • działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30 września 2008 r. - 30 września 2011 r.,
  • programach reasekuracji katastroficznej zakładów ubezpieczeń na 2012 r.
 • Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
  • 7 lutego 2012 r.
  • 21 lutego 2012 r.
  • 6 marca 2012 r.
  • 20 marca 2012 r.
  • 3 kwietnia 2012 r.
 • Źródło: KNF

  Udostępnij artykuł: