Komunikat ze 149. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2012 r.

Bankowość / Finanse i gospodarka

Komunikat ze 149. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2012 r.

Komunikat ze 149. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

 1. W sto czterdziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych przez:
  • PricewaterhouseCoopers Securities SA.
 3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie nabywania i zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych przez:
  • Aviva Investors Poland SA.
 4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie przez:
  • Dom Inwestycyjny Investors SA.
 5. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Grupę Finanza sp. z o. o. akcji Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Skarbiec Asset Management Holding SA akcji Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu.
 6. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" SA przez:
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (18.801 akcji),
  • PGE Polska Grupa Energetyczna SA (1 akcja),
  • PGE Energia Odnawialna SA (1 akcja),
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MegaMed" SA (1 akcja),
  • "ELBEST" sp. z o. o. (1 akcja).
 7. Komisja jednogłośnie zezwoliła Elstar Oils SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z dniem 10 marca 2012 r.
 8. KNF zapoznała się z informacją o:
  • zdiagnozowanych problemach rynku bancassurance w Polsce, (18.801 akcji),
  • wstępnych planach finansowych banków na 2012 r.,
  • funkcjonowaniu Europejskich Urzędów Nadzoru w 2011 r.,
  • sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w związku z przewidywanym wprowadzeniem CRD IV i możliwych działaniach dostosowawczych,
  • zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF,
  • ofertach publicznych papierów wartościowych innych niż certyfikaty inwestycyjne przeprowadzonych w 2011 r.,
  • działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce i krajowych zakładów ubezpieczeń za granicą w 2010 r.,
  • makroekonomicznych skutkach wyższych wymogów kapitałowych dla banków.
 9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:
  • 6 marca 2012 r.
  • 20 marca 2012 r.
  • 3 kwietnia 2012 r.

Źródło:KNF

Udostępnij artykuł: