Komunikat ze 182. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Finanse i gospodarka / Wiadomości

W sto osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie w obrocie akcjami BORYSZEW SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającej na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Cały komunikat znajdą Państwo tutaj.

Udostępnij artykuł: