Komunikat ze 194. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2013 r.

Finanse i gospodarka

W sto dziewięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

W sto dziewięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów
Pan Jacek P. Męcina - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu Banku Millennium SA,
Pana Tomasza Dziaducha na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głubczycach,
Pana Dariusza Kacprzyka na Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
Pani Zofii Kałek - Bazyluk na Prezesa Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła:

Pana Arkadiusza Gemrę na stanowisku Prezesa Zarządu Rzeszowskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Bpa J.S. Pelczara,
Panią Ilonę Kalinowską na stanowisku Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej.

Wszystkie informacje tutaj.

Udostępnij artykuł: