Komunikat ze 199. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 r.

Finanse i gospodarka

W sto dziewięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

W sto dziewięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego1,
  • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów,
  • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

KNF zgłosiła sprzeciw co do planowanego bezpośredniego nabycia przez Investors Holding SA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Wyniki głosowania:

2 głosy za zgłoszeniem sprzeciwu (A.Jakubiak, W.Kwaśniak),
2 głosy wstrzymujące się (L.Kotecki, J.Pruski).

Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

  • 26 listopada 2013 r.
  • 10 grudnia 2013 r.
  • 20 grudnia 2013 r.
  • 7 stycznia 2014 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: