Kondolencje dla Pana Włodzimierza Kicińskiego

Pożegnania

kwiat biała calla, biała świeca zapalona
Fot. stock.adobe.com / izzzy71

Panu

Włodzimierzowi Kicińskiemu,

wiceprezesowi Związku Banków Polskich,

wyrazy głębokiego współczucia oraz serdeczne kondolencje

w związku ze śmiercią

Mamy

składają

Zarząd i pracownicy Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: