Kondycja finansowa Polaków jest coraz lepsza

Raporty

Wzrost dochodów pociągnął za sobą również zwiększenie się kwot, jakie przeznaczamy na bieżącą konsumpcję. Czy to oznacza też, że chętniej planujemy większe wydatki? Z najnowszego badania Deutsche Bank wynika, że więcej niż co czwarty z nas ma taki zamiar. W ciągu najbliższych miesięcy najczęściej chcemy przeprowadzić remont lub wybrać się w podróż. Zdecydowanie chętniej niż przed rokiem sięgniemy w tym celu po kredyt.

Wzrost dochodów pociągnął za sobą również zwiększenie się kwot, jakie przeznaczamy na bieżącą konsumpcję. Czy to oznacza też, że chętniej planujemy większe wydatki? Z najnowszego badania Deutsche Bank wynika, że więcej niż co czwarty z nas ma taki zamiar. W ciągu najbliższych miesięcy najczęściej chcemy przeprowadzić remont lub wybrać się w podróż. Zdecydowanie chętniej niż przed rokiem sięgniemy w tym celu po kredyt.

Dane GUS jednoznacznie pokazują, że nasze domowe budżety mają się coraz lepiej. Według danych opublikowanych za II kwartał 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 220,69 zł. Oznacza to, że w porównaniu do ubiegłego roku na konta przeciętnych Polaków co miesiąc wpływa kwota o 200 zł wyższa. Mając więcej pieniędzy w budżecie, więcej też wydajemy. Na co zatem najczęściej przeznaczamy pieniądze?Jak wynika z badania Deutsche Bank, w najbliższych miesiącach więcej niż co czwarty Polak ma w planie ponieść większy wydatek. W porównaniu do deklaracji z ubiegłego roku, odsetek ten zmniejszył się dwukrotnie. – Polacy odczuwając na co dzień polepszenie koniunktury, więcej pieniędzy przeznaczają na bieżącą konsumpcję. Jednak nasz „ekonomiczny optymizm” rzadziej przekłada się na chęć planowania znacznych inwestycji, które wymagają już większych nakładów – zauważa Waldemar Jarek, odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw w Deutsche Bank.

Wśród większych wydatków na pierwszym miejscu wskazujemy remont mieszkania lub domu – na ten krok w ciągu najbliższych miesięcy zdecyduje się 14 proc. Polaków. Wśród nich dominują trzydziestolatkowie.  – Wyniki jednoznacznie pokazują, jak układa się hierarchia potrzeb związanych z większymi kosztami wśród osób w tej grupie wiekowej. Będąc często na początku drogi budowania własnego majątku, na pierwszym miejscu stawiają na inwestycje w standard i wyposażenie domu lub mieszkania – mówi prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej. – Dopiero w dalszej kolejności planują wyjazdy wakacyjne lub zakup samochodu.

Na drugim miejscu większych wydatków Polacy wskazali na wakacje i podróże. Trzecim, najczęściej wymienianym celem, jest zakup samochodu – inwestycja szczególnie popularna w grupie czterdziestolatków. W tegorocznym badaniu, wśród planowanych większych wydatków znacznie rzadziej niż w poprzednich latach wymieniane są plany organizacji dużej imprezy rodzinnej, wysłanie dziecka na zagraniczne studia oraz leczenie w ramach prywatnej opieki medycznej.

Równocześnie jednak chętniej niż przed rokiem sięgamy po bankowe wsparcie przy finansowaniu większych wydatków. Taki plan ma co dziesiąty z nas – czyli o 3 p.p. więcej niż w 2016 r. – Liczba osób planujących zaciągnięcie kredytu w najbliższych miesiącach utrzymuje się na stabilnym poziomie z lekką tendencją wzrostową. To efekt większej dostępności kredytów, ale także odczuwalnej poprawy ogólnej sytuacji finansowej – mówi Waldemar Jarek.Kto najchętniej sięga po finansowe wsparcie z banku? Z badania wynika, że częściej są to kobiety (13 proc.) niż mężczyźni (7 proc.). Większą popularność kredytów można również zauważyć wśród trzydziestolatków. Skorzystanie z zewnętrznego finansowania deklaruje co dziesiąty z nich. – Dzięki uzyskanym funduszom młodzi ludzie mogą się usamodzielnić i pozwolić sobie na poprawę warunków mieszkaniowych – mówi prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej. – Można przypuszczać, że równie często te wydatki pokrywają rodzice trzydziestolatków, stąd wysoki odsetek osób zainteresowanych kredytem wśród przedstawicieli grupy wiekowej 50-59 lat (15 proc.) – dodaje.W innym tegorocznym badaniu Deutsche Bank, o preferencje kredytowe zapytano  osoby, których miesięczne zarobki przekraczają 7,5 tys. zł. Okazuje się, że zamożniejsi Polacy korzystają ze wsparcia banku, realizując takie same potrzeby jak ogół społeczeństwa. Po kredyt sięgają przede wszystkim, aby opłacić wakacyjne wyjazdy, remont mieszkania i zakup samochodu. Tym, co różni osoby o ponadprzeciętnych dochodach od całej populacji, jest ich większa skłonność do korzystania z finansowania zewnętrznego. Blisko co piąta z nich planuje opłacić większe wydatki z kredytu gotówkowego.Potrzeby kredytowe innej grupy klientów – profesjonalistów wykonujących wolne zawody, takich jak lekarz, prawnik, architekt czy księgowy, także nie odbiegają od średniej dla ogółu Polaków. Osoby te zapytane przez Deutsche Bank o prywatne cele, z myślą o których zaciągnęłyby kredyt, wskazywały w pierwszej kolejności na wyposażenie lub remont mieszkania, urlop oraz zakup samochodu.Jak zaznacza ekspert Deutsche Bank, środowisko niskich stóp procentowych, z którym mamy do czynienia obecnie, sprzyja kredytobiorcom. – Warunki kredytów gotówkowych są bardzo atrakcyjne, co ułatwia sfinansowanie większych lub po prostu pilnych wydatków. Jak w przypadku każdego zobowiązania, warto dobrze przemyśleć, jakie koszty i okres kredytowania będą dla nas akceptowalne. Pamiętajmy, że wzrost inflacji przełoży się prędzej czy później na poziom stóp procentowych, co z kolei wpłynie na koszt kredytów – tłumaczy.

Deutsche Bank

Udostępnij artykuł: