Kondycja rynku pracy w sektorze finansowym

Raporty

Rynek pracy staje się coraz bardziej przychylny kandydatom. Poprawę nastrojów odczuwa się również w sektorze finansowym. Jak pokazują wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, to gałąź gospodarki, dla której już od kilku kwartałów odnotowuje się umiarkowanie optymistyczne prognozy zatrudnienia. Wzrasta liczba ogłoszeń rekrutacyjnych, szczególnie tych zamieszczanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z branży. Polityka zarządzania personelem firm tej wielkości jest mniej rozbudowana. Poszukując wsparcia chętniej otwierają się zatem na zdobycie niezbędnej wiedzy z zewnątrz.

Rynek pracy staje się coraz bardziej przychylny kandydatom. Poprawę nastrojów odczuwa się również w sektorze finansowym. Jak pokazują wyniki raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, to gałąź gospodarki, dla której już od kilku kwartałów odnotowuje się umiarkowanie optymistyczne prognozy zatrudnienia. Wzrasta liczba ogłoszeń rekrutacyjnych, szczególnie tych zamieszczanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z branży. Polityka zarządzania personelem firm tej wielkości jest mniej rozbudowana. Poszukując wsparcia chętniej otwierają się zatem na zdobycie niezbędnej wiedzy z zewnątrz.

Pracowników poszukują również duże firmy, choć liczba wakatów w tych organizacjach jest bardziej ograniczona. Duzi gracze, posiadający rozbudowane struktury i chętniej inwestujący w rozwój swoich pracowników, preferują model awansów wewnętrznych, co stanowi utrudnienie dla kandydatów z zewnątrz. Jednocześnie chłonnym polem dla poszukujących pracy finansistów stał się sektor SSC/BPO, czyli centów usług wspólnych oraz centrów outsourcingowych. Rynek ten już od pewnego czasu jest najbardziej otwartym na nowe inwestycje. Konsekwencją tego jest utrzymujący się duży popyt na kandydatów.

- Rynek pracy cały czas się zmienia i nie żyjemy już w czasach, w których możliwe jest długoterminowe zaprogramowanie swojej kariery. Ma to również coraz większe przełożenie na karierę w finansach, - komentuje Adrian Szymański, Starszy Konsultant w firmie doradztwa personalnego Experis, rekrutującej specjalistów oraz kadrę zarządzającą w obszarach finansów, inżynierii oraz IT. - Kilka lat temu stanowisko księgowego było gwarantem stabilności, dziś przez rozwój outsourcingu w tej dziedzinie, ilość stanowisk w standardowej księgowości również ulega zmniejszeniu. Zupełnie nagle pojawił się więc rodzaj biznesu, który w przeciągu kilku lat ewoluował na tyle mocno, że zarobki osób pracujących w tym sektorze zaczęły przewyższać zarobki osób na wyższych stanowiskach prowadzonych według standardowego modelu biznesowego. Jednocześnie większe możliwości oferowane kandydatom decydującym się pracować w tej branży wiążą się ze wzrostem stawianych wobec nich wymagań, - mówi przedstawiciel Experis.

Praca w centrach SSC/BPO to też dobry start dla finansistów stawiających dopiero pierwsze kroki w zawodzie. W przypadku większości stanowisk podstawowym wymogiem wobec kandydatów jest umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim, z uwzględnieniem zagadnień branżowych. Wszystko jednak zależy od konkretnego stanowiska oraz związanych z nim wymagań. Pracodawcy bowiem coraz częściej oczekują od kandydatów kwalifikacji ściśle odpowiadających wymogom pracy na danym stanowisku, a takŜe inwestycji w rozwój posiadanych kompetencji. Ta potrzeba zatrudnienia pracownika, którego doświadczenie i wiedza są możliwie jak najbardziej adekwatne do potrzeb stanowiska, jest obserwowana również w przypadku innych firm zatrudniających finansistów. Liczy się zatem ukończenie dodatkowych kursów lub teŜ studiów podyplomowych. Bardzo ważnym elementem są specjalistyczne certyfikaty finansowe, takie jak ACCA, CIMA, CFA, które potwierdzają posiadaną przez kandydata wiedzę. Poszukiwana jest też bardzo dobra znajomość języków obcych, pośród których nadal najczęściej wymieniany jest angielski. Dużą rolę w pracy na stanowiskach finansowych odgrywają również tak zwane umiejętności miękkie. W zależności od wymogów stanowiska mogą należeć do nich np. umiejętność współpracy z zespołem, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność w wykonywaniu obowiązków, elastyczność. Ta ostatnia cecha jest szczególnie istotna, gdyż współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie.

- Kandydaci na rynku finansowym stają się coraz bardziej świadomi konieczności poszerzania swojej wiedzy poprzez zdobywanie niezbędnych certyfikatów i kwalifikacji, - wyjaśnia Adrian Szymański. - Z większym rozmysłem układają też ścieżkę rozwoju pod kątem dostosowywania jej do swojego miejsca na rynku pracy. Dzięki temu rzadziej spotyka się w tej branży osoby inwestujące w swój rozwój z przypadku, jak np. analityka z kilkuletnim doświadczeniem posiadającego dyplom MBA, który w jego przypadku nie ma większego znaczenia dla dalszej kariery, podczas gdy dużo lepszą inwestycją byłby np. kurs VBA. Ta rosnąca świadomość oczekiwań wobec kandydatów ma bezpośrednie przełoŜenie na ich lepsze dostosowanie do rynku potencjalnych wakatów, dzięki czemu również szybciej znajdują nowe miejsce na rynku pracy, - dodaje przedstawiciel Experis.

Wyspecjalizowana firma doradztwa personalnego Experis współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowując i łącząc te dwie grupy na zmieniającym się wciąż rynku pracy. Poszukującym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb. Experis zajmując się rekrutacją, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczając informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk, by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy.

Źródło: ManpowerGroup

 

Udostępnij artykuł: