Konfederacja Lewiatan ostrzega: zamrożenie opłat dystrybucyjnych może wstrzymać inwestycje w energetykę

ESG

Przewidziane w niedawno uchwalonej ustawie zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować wstrzymanie inwestycji w infrastrukturę energetyczną i zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa, uważa Konfederacja Lewiatan. Ponadto pomoc będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom dopiero po jej akceptacji przez Komisję Europejską.

logo Konfederacja Lewiatan

Przewidziane w niedawno uchwalonej ustawie zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować wstrzymanie inwestycji w infrastrukturę energetyczną i zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa, uważa Konfederacja Lewiatan. Ponadto pomoc będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom dopiero po jej akceptacji przez Komisję Europejską.

#KonfederacjaLewiatan: zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować wstrzymanie inwestycji w infrastrukturę energetyczną i zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa #energetyka @LewiatanTweets

"W przypadku umów kompleksowych zamrożenie opłat dystrybucyjnych może spowodować, że zaplanowane inwestycje na rok 2019 zostaną wstrzymane lub realizowane w okrojonym zakresie, ponieważ nie można uwzględnić w taryfie żadnych nowych nakładów. Inwestycje w infrastrukturę niejednokrotnie są częścią projektów realizowanych ze środków unijnych" - powiedziała dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Daria Kulczycka, cytowana w komunikacie.Ustawa zobowiązuje do zmiany ceny energii elektrycznej ze wszystkich dwustronnych kontraktów odnowionych po 30 czerwca 2018 r. Tym samym kwestionuje się zasadność zawartych kontraktów m.in. na rynku regulowanym i prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, co jest niezgodne m.in. z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, Konstytucją RP i z TFUE. Ponadto ustawodawca wkracza w kompetencje niezależnych regulatorów tj. Prezesa URE, UOKiK i KNF, co jest niezgodne z TFUE i obowiązującym prawem, np. ustawą Prawo energetyczne, podkreśla organizacja.Czytaj także: Ceny prądu: podwyżek nie unikniemy, jak nie w tym roku, to w przyszłym?

"Ustawa zakłada też, że minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia rodzaje programów i projektów przedsiębiorców przeznaczonych do realizacji w ramach dofinansowania przez Krajowy System Zielonych Inwestycji. Każde z nowych rozporządzeń będzie musiało być notyfikowane w Komisji Europejskiej, a pomoc będzie mogła być przyznana przedsiębiorcom dopiero po akceptacji pomocy przez Komisję Europejską" – czytamy dalej.29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Przewiduje ona przeznaczenie dochodu ze sprzedaży 55,8 mln wolnych uprawień do emisji CO2 z lat 2013–2017 (ok. 5 mld zł) w 80% na bezpośredni zwrot udowodnionego lub oszacowanego utraconego przychodu spółek obrotu z powodu zamrożenia cen. Ustawa zakłada też przeznaczenie 20% dochodu ze sprzedaży wolnych uprawnień na inwestycje prośrodowiskowe.Spółki obrotu są zobowiązane nie później niż do 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. obniżyć stawki umowne do poziomu cen sprzed 1 lipca 2018 r. w przypadku odnowionych umów, lub dostosować umowy zawarte po raz pierwszy po 30 czerwca 2018 r. do taryf i cenników obowiązujących do 30 czerwca 2018 r.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: