Konfederacja Lewiatan: zmiany własnościowe grożą wzrostem cen energii elektrycznej

ESG / Komentarze ekspertów

Zmiany w strukturze własnościowej sektora elektroenergetycznego muszą zapewniać transparentność, konkurencyjność oraz efektywną kontrolę realizowanych działań – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan.

Dorota Zawadzka-Stępniak
Fot. Konfederacja Lewiatan

Zmiany w strukturze własnościowej sektora elektroenergetycznego muszą zapewniać transparentność, konkurencyjność oraz efektywną kontrolę realizowanych działań – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zakłada wydzielenie do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które ma umożliwić bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko - oraz zeroemisyjnych.

Polityka repolonizacji sektora wytwórczego w Polsce doprowadziła już do problemów o znacznej skali. Jej kontynuacja będzie jedynie powtarzaniem dotychczasowych błędów. 

- Zwiększy ryzyko braku efektywnej konkurencji i doprowadzi do nieuzasadnionego wzrostu cen energii oraz nieoptymalnej alokacji kluczowych zasobów, takich jak moce przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, dostęp do gruntów znajdujących się w dyspozycji agencji państwowych. Z tego względu rozważane zmiany w strukturze własnościowej sektora elektroenergetycznego muszą zapewnić transparentność, konkurencyjność oraz efektywną kontrolę realizowanych działań – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan oczekuje, iż ogromne środki unijne z różnych źródeł będą uruchamiane w sposób przejrzysty, konkurencyjny i niedyskryminacyjny, z zapewnieniem równego do nich dostępu zarówno dla przedsiębiorstw państwowych, jak i prywatnych. Tylko takie podejście nie spowoduje zaburzeń w funkcjonowania rynku energii elektrycznej i systemów ciepłowniczych, w tym opartych na kogeneracji.

Wsparte powinny być nie tylko inwestycje w moce wytwórcze (elektroenergetyczne i ciepłownicze) i infrastrukturę sieciową, ale także inwestycje związane z rozwojem i kształtowaniem kompetencji pracowników w okresie transformacji energetycznej, w tym m.in. z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych umożliwiających praktyczne szkolenia w symulowanych warunkach rzeczywistych.

Czytaj także: Unia Europejska podzielona w sprawie cen energii >>>

Takie podejście daje możliwość nowatorskiego i wydajnego kształcenia zawodowego w sektorze energetycznym, pozwoli na ugruntowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych oraz zwiększenie dostępności szkoleń, wzmocni prawidłowe zachowania u pracowników zarówno w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w sytuacjach awaryjnych poprzez modelowanie zdarzeń w wirtualnej rzeczywistości oraz pozwoli na nabycie nowych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

Digitalizacja otoczenia biznesowego pracownika, w szczególności pracownika operacyjnego, umożliwi wykonywanie pracy w każdym miejscu i czasie (praca zdalna) przy wykorzystaniu technologii chmurowej, adaptacyjnego modelowania procesów i technologii mobilnej.

Udostępnij artykuł: