Konferencja CRUZ: rozwiązania IT dla banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza / Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank

Zamek w Lidzbarku

Co zrobić, by obniżyć koszty działania banku spółdzielczego, zgodnie z wymogami prawa, a przy tym w sposób bezpieczny i nieskomplikowany? – zastanawiali się uczestnicy dwudniowej konferencji, która zakończyła się w piątek 25 października w hotelu urządzonym w części dawnego zamku biskupów warmińskich. Na zaproszenie Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ), spółki Grupy BPS, do Lidzbarka Warmińskiego przyjechało ok. 100 przedstawicieli banków oraz dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań IT dla sektora.

#RobertAzembski: W wielu mniejszych bankach pracownicy, zamiast koncentrować się na swoich głównych zadaniach, nadal odbierają telefony, „robiąc” za doradców bankowych #CRUZ #BPS #ITCARD #Hitachi

CRUZ organizuje dla banków spółdzielczych dostawy niezbędnego w pracy sprzętu, w tym liczarek, niszczarek, bankomatów, a także prądu, negocjując w ich imieniu niższe ceny w ramach tworzonych tzw. grup zakupowych.

SFInX

Innym, najnowszym projektem spółki jest SFInX (Sprzedaż Finanse Innowacyjność X-sell). Ta platforma technologiczna ma na celu  usprawnienie obsługi kredytowej klientów w taki sposób, by doradcy kredytowi mogli w większym stopniu skupić się na obsłudze klientów, zamiast na obsłudze wielu różnych systemów informatycznych.

Nowa technologia umożliwia udzielenie np. kredytu hipotecznego w nie więcej niż 15 minut, licząc czas od złożenia wniosku, aż do momentu przelania pieniędzy na konto klienta. – W grupie zakupowej można skutecznie obniżyć wydatki na niezbędne zakupy – przekonywał konferencyjnych gości Jarosław Grochowski, Prezes CRUZ.

CRUZ, wraz ze spółką partnerską Betacom, ma także dla  banków usługę CRUZ – SD WAN, sprzyjającą wykorzystaniu łączy internetowych w banku tak, by zapewnić ciągłość komunikacji centrali z placówkami rozsianymi w terenie.

Z firmą  HITACHI wprowadzi natomiast w połowie listopada pilotażowy test działania, w pełni bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa, „nośnika trwałego”.

Przez telefon i przy pomocy botów

Wszechstronne możliwości wykorzystania Contact Center zaprezentowała firma IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.

Chcąc zdobywać nowych klientów, szczególnie tych młodszych, nie można obyć się bez tego typu technologii. Niestety, w wielu mniejszych bankach pracownicy biurowi, wyspecjalizowani w zupełnie odległych dziedzinach, zamiast  koncentrować się na swoich głównych zadaniach, nadal odbierają telefony, „robiąc” za doradców bankowych.

A Contact Center to nie tylko prosta infolinia. Bankom zapewnia np. pełną informację o zainteresowaniu klientów konkretnymi produktami, może również prowadzić „miękką” windykację, organizować kampanie sprzedażowe – telefoniczne oraz przy użyciu „sms”.

Umożliwia też korzystanie z wirtualnych doradców – opartych na sztucznej inteligencji, botów, mogących odciążyć pracowników z odpowiadania na proste pytania zadawane przez dzwoniących.

 

Dla zabezpieczenia kredytów i utrzymywania relacji z klientami

Spółka Cenatorium zachęcała banki do używania przyjaznego narzędzia pokazującego ceny transakcyjne nieruchomości, a nawet mogącego wyceniać  te stanowiące zabezpieczenie kredytów. Prosta w użyciu wyszukiwarka odnajduje daną nieruchomość i przybliża jej realną cenę.

Z kolei firma Kontel pokazała najnowsze rozwiązania służące do prowadzenia wideokonferencji.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: