Konferencja „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”

Samorząd

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 7-8 maja 2012 w Warszawie. Organizatorem jest zespół projektowy Uniwersytetu Warszawskiego a adresatami pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym".

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniach 7-8 maja 2012 w Warszawie. Organizatorem jest zespół projektowy Uniwersytetu Warszawskiego a adresatami pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym".

Konferencja dotyczy decentralizacji polskiej oświaty oraz jej zarządzania i finansowania. W pierwszym dniu konferencji przedstawione zostaną analizy i raporty przygotowane w trakcie realizacji projektu obejmujące m. in. problemy strategii oświatowych polskich samorządów i politykę gmin w zakresie edukacji przedszkolnej. W drugim dniu konferencji uczestnicy wezmą udział w jednym z czterech spotkań grupowych, poświęconych bardziej szczegółowym tematom, tj. relacje między organami prowadzącymi szkoły i szkołami, upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zarządzanie siecią szkolną, dylematy wdrażania strategii oświatowych i dialog społeczny.

W ramach sesji oprócz wystąpień referentów będzie istniała możliwość wymiany opinii i poglądów na temat przedstawionych zagadnień. Konferencję zakończy spotkanie panelowe dotyczące decentralizacji zarządzania oświatą, w którym uczestniczyć będą goście z Ukrainy oraz Szwecji.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w konferencji będą mogły wziąć udział tylko zarejestrowane osoby. Rejestracji można dokonywać na stronie www.ore.edu.pl. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Źródło: www.ore.edu.pl

Udostępnij artykuł: