Konferencja – Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych

Samorząd

17 marca odbyła się w Warszawie Konferencja "Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych" organizowana przez redakcję "Europejskiego Doradcy Samorządowego" i "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów, banków, uczelni, reprezentanci instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

W czasie konferencji mówiono o wpływie edukacji ekonomicznej na rozwój gospodarczy oraz o jej znaczeniu i sposobach na poprawienie skuteczności tego rodzaju edukacji: wystapienia prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich. Przedstawiono wyniki badań dotyczących edukacji finansowej Polaków zrobione przez Fundację im. L. Kronenberga a także “Mapę edukacji finansowej i ubezpieczeniowej” robioną na zamówienie Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń i pokazująca, jak wiele instytucji jest zaangażowanych w edukację ekonomiczna i jak wiele programów jest realizowanych w tym obszarze.

110317.hf.01.420x

Następnie przedstawiane były przykłady działań edukacyjnych. Starosta Jędzrzejowski Edmund Kaczmarek opowiedział o tym, w jaki sposób działania te są realizowane w jego powiecie a nastepnie prezentowane były konretne projekty realizowane przez: Bank PKO BP, Biuro Informacji Kredytowej, Narodowy Bank Polski i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiła obowiazujace już w szkolnictwie nowe ramy programowe dotyczące podstaw przedsiębiorczości.

 

110317.hf.02.420x

Na koniec konferencji red. Maciej Małek z Wydawnictwa CPBiI i Centrum Informacji Gospodarczej, organizatora konferencji, przedstawił, nawiązując także do prezentacji BIK, jak ważna w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dobra informacja i konsekwentnie – jak istotnym elementem w edukacji ekonomicznej jest poznanie jej możliwych źródeł i sposobów wykorzystania.

 

110317.hf.03.420x

Wnioski z konferencji posłużą rozwojowi rozpoczętych projektów na rzecz społeczności lokalnych oraz do przygotowania cyklu konferencji o finansach samorządów (wrzesień -październik 2011).

Udostępnij artykuł:

Konferencja Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych

Relacje

17 marca odbyła się w Warszawie Konferencja "Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych" organizowana przez redakcję "Europejskiego Doradcy Samorządowego" i "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów, banków, uczelni, reprezentanci instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

W czasie konferencji mówiono o wpływie edukacji ekonomicznej na rozwój gospodarczy oraz o jej znaczeniu i sposobach na poprawienie skuteczności tego rodzaju edukacji: wystapienia prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa Związku Banków Polskich. Przedstawiono wyniki badań dotyczących edukacji finansowej Polaków zrobione przez Fundację im. L. Kronenberga a także “Mapę edukacji finansowej i ubezpieczeniowej” robioną na zamówienie Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń i pokazująca, jak wiele instytucji jest zaangażowanych w edukację ekonomiczna i jak wiele programów jest realizowanych w tym obszarze.

Następnie przedstawiane były przykłady działań edukacyjnych. Starosta Jędzrzejowski Edmund Kaczmarek opowiedział o tym, w jaki sposób działania te są realizowane w jego powiecie a nastepnie prezentowane były konretne projekty realizowane przez: Bank PKO BP, Biuro Informacji Kredytowej, Narodowy Bank Polski i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiła obowiazujace już w szkolnictwie nowe ramy programowe dotyczące podstaw przedsiębiorczości.

Na koniec konferencji red. Maciej Małek z Wydawnictwa CPBiI i Centrum Informacji Gospodarczej, organizatora konferencji, przedstawił, nawiązując także do prezentacji BIK, jak ważna w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dobra informacja i konsekwentnie – jak istotnym elementem w edukacji ekonomicznej jest poznanie jej możliwych źródeł i sposobów wykorzystania.

Wnioski z konferencji posłużą rozwojowi rozpoczętych projektów na rzecz społeczności lokalnych oraz do przygotowania cyklu konferencji o finansach samorządów (wrzesień -październik 2011).

Udostępnij artykuł: