Konferencja Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Bankowość

Od początku roku Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej realizuje projekt skierowany do kobiet po 50 roku życia zatrudnionych w bankach spółdzielczych województwa mazowieckiego.

Stworzyliśmy dostosowany do potrzeb banków program szkoleniowy, w ramach którego oferujemy szkolenia liderskie, sprzedażowe, z zarządzania zmianą, komunikacji i umiejętności interpersonalnych dla pracownic 50+. Doskonalenie w tych obszarach ma przygotować dojrzałych pracowników do pełnienia nowej roli Emisariusza zmian, który ma być dla banków łącznikiem między zarządem a zespołem, ma stanowić wewnętrzny filar wspierający proces zmian, na które banki spółdzielcze muszą się zde cydować chcąc nadążyć za szybko zmieniającym się rynkiem usług bankowych„.

Konferencja odbędzie się 12.06.2013r. w Warszawie.

Temat konferencji, jak i cały projekt jest dla banków spółdzielczych szansą na wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach. „Widzimy duże możliwości rozwoju kadr z uwzględnieniem struktury wiekowej osób zatrudnionych w bankach spółdzielczych. Zależy nam na dotarciu do potencjalnych beneficjentów projektu na jego kolejnych etapach realizacji, stąd poszukiwanie efektywnych form promowania przedsięwzięć, takich jak konferencja. Fundacja, ani partnerzy nie czerpią zysku z działań promocyjnych, konferencja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej a udział we wszystkich działaniach w ramach projektu jest bezpłatny„.

Alicja Rogala
Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Udostępnij artykuł: