Konferencja „Indywidualny wskaźnik zadłużenia – przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej”

Samorząd

25 lutego 2013 r. (poniedziałek) w Katowicach obdędzie się konferencja pt. "Indywidualny wskaźnik zadłużenia - przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej". Organizatorem są: Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, aula na parterze.

25 lutego 2013 r. (poniedziałek) w Katowicach obdędzie się konferencja pt. "Indywidualny wskaźnik zadłużenia - przewidywane problemy finansowe samorządów i możliwe zmiany regulacji prawnej". Organizatorem są: Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, aula na parterze.

Celem konferencji jest prezentacja problemów związanych z wejściem w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych, a w konsekwencji wypracowanie wspólnej i możliwej do zaakceptowania przez wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu (zarówno z punktu widzenia potrzeb samorządu terytorialnego, jak i długofalowej polityki Państwa w sferze ograniczania zadłużenia całego sektora finansów publicznych) propozycji rozwiązania tego problemu. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, eksperci z zakresu finansów publicznych, w tym długu publicznego, reprezentanci RIO oraz banków

Udział w konferencji należy potwierdzić w terminie do dn. 18 lutego 2013 r. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do Biura Związku Miast Polskich, nr faks: 61/633 50 60 lub na adres mailowy: biuro@zmp.poznan.pl lub sylwiak@zmp.poznan.pl. W razie pytań należy kontaktować się z Sylwią Kluczyńską, tel. 61/633 55 57.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Źródło: www.zmp.poznan.pl

Udostępnij artykuł: