Konferencja na temat zadośćuczynień

Finanse i gospodarka

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza na konferencję pt. "Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych". Konferencja odbędzie się w dniu 19 września 2011 r. w hotelu Radisson Blu Centrum, przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie. Początek o godz. 10:00.

Celem Konferencji jest omówienie zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu w prawie polskim i w polskiej praktyce orzeczniczej na tle rozwiązań europejskich. Przedmiotem dyskusji będzie wyłącznie kompensacja szkody niemajątkowej, związanej z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu, w szczególności w odniesieniu do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przewodnictwo Radzie Programowej zostało powierzone prof. dr. hab. Andrzejowi Kochowi. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Osoby, które chciałyby wziąć udział w konferencji proszone są o wysłanie potwierdzenia swojego uczestnictwa na adres izba@piu.org.pl do 12 września bieżącego roku. Uprzejmie informujemy, że uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Agenda konferencji dostępna jest na stronie internetowej PIU.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: