Konferencja prasowa dot. Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Chemicznego, 5.11.br., godz. 11.00

Polecamy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze (OPCW), Miasto Tarnów, Rada Unii Europejskiej zapraszają na konferencję prasową dot. Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Chemicznego, Tarnów, 8 - 9 listopada 2012.

Konferencja prasowa odbędzie się w poniedziałek, 5 listopada 2012 r., o godz. 11:00 w Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka 6/8, Warszawa.

Konferencja w Tarnowie organizowana jest wspólnie przez Polskę i OPCW, we współpracy z Globalnym Partnerstwem Grupy G8 i partnerami międzynarodowymi.

To bezprecedensowe przedsięwzięcie, które zgromadzi w Tarnowie ponad 200 gości, reprezentujących ok. 50 krajów, będzie niezwykle istotnym wydarzeniem w kreowaniu polskiej polityki zagranicznej, promocji polskiej myśli technicznej, a także wieloletnich doświadczeń w zakresie rozwoju technologii utylizacji niebezpiecznych substancji – w tym broni chemicznej oraz zagadnień z zakresu kultury bezpieczeństwa chemicznego. Tarnów to siedziba największej firmy chemicznej w Polsce – Azotów Tarnów, od 85 lat lidera w rozwoju nowoczesnych technologii produkcji, rozwoju myśli technicznej oraz transferu wiedzy.

Konferencja ma zachęcić do międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz promowania ogólnoświatowej kultury bezpieczeństwa chemicznego.

W trakcie debaty poszukiwane będą sposoby poprawienia bezpieczeństwa chemicznego na szczeblu narodowym, budowania poparcia dla rozwoju sił i środków oraz wymiany dobrych praktyk, a także dla poprawy koordynacji działań w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego. Celem spotkania jest podkreślenie, że sprawą niezwykłej wagi jest użycie chemii wyłącznie do celów pokojowych oraz wyrażenie poparcia dla umocnienia przepisów i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Ważnym elementem spotkania będzie wyrażenie poparcia dla „Deklaracji Tarnowskiej” na temat globalnej kultury bezpieczeństwa chemicznego.

W konferencji prasowej wezmą udział:
Adam Bugajski – Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ,
Krzysztof Paturej – Dyrektor Biura ds. Projektów Specjalnych OPCW,
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa, były Prezes Zarządu Azotów Tarnów, jeden z inicjatorów powstania Międzynarodowego Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie.

121104.konferencja.01.614x330

Łukasz Blacha
Koordynator Międzynarodowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Chemicznego
Międzynarodowe Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie

Udostępnij artykuł: