Konferencja prasowa ZBP

Finanse i gospodarka / Wiadomości

W imieniu Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję prasową, w trakcie której przedstawione została informacje o  bankach, które oferują już preferencyjne kredyty na domy energooszczędne opowiedzą o ofercie, zaś ZBP o stanie i zakresie usług weryfikatorów, od których w dużym stopniu zależy pozyskanie dotacji.

W imieniu Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję prasową, w trakcie której przedstawione została informacje o  bankach, które oferują już preferencyjne kredyty na domy energooszczędne opowiedzą o ofercie, zaś ZBP o stanie i zakresie usług weryfikatorów, od których w dużym stopniu zależy pozyskanie dotacji.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele banków BOŚ S.A., BPS S.A., SGB-Bank S.A. oraz ZBP i NFOŚiGW. Konferencja odbędzie się 20 sierpnia 2012 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Klubie Bankowca przy ul. Smolna 6 w Warszawie.

RSVP oraz więcej informacji:
Bartosz Pawłowski, Point of View
bp@pov.plTel. 22 375 65 19, 883 - 749 - 242

Udostępnij artykuł:

Konferencja prasowa ZBP

Bankowość

Wprowadzenie podatku bankowego, mimo że dotyczy przedmiotowo tylko banków, będzie miało szkodliwe skutki dla całej gospodarki. Polski sektor bankowy jest stabilny i w trakcie kryzysu nie korzystał z pomocy państwa. Sytuacja, zarówno sektora jak i gospodarki, jest zupełnie inna niż w krajach w których wprowadzono podatek, dlatego w Polsce nie można powiedzieć, że zaistniały przesłanki do wdrożenia tego typu obciążenia - powiedział Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej w Klubie Bankowca. W konferencji udział wzieli również Wiceprezesi ZBP, Mieczysław Groszek i Jerzy Bańka oraz Wiceprezes TNS Pentor SA, Jerzy Głuszyński.

Wprowadzenie podatku bankowego, mimo że dotyczy przedmiotowo tylko banków, będzie miało szkodliwe skutki dla całej gospodarki. Polski sektor bankowy jest stabilny i w trakcie kryzysu nie korzystał z pomocy państwa. Sytuacja, zarówno sektora jak i gospodarki, jest zupełnie inna niż w krajach w których wprowadzono podatek, dlatego w Polsce nie można powiedzieć, że zaistniały przesłanki do wdrożenia tego typu obciążenia - powiedział Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej w Klubie Bankowca. W konferencji udział wzieli również Wiceprezesi ZBP, Mieczysław Groszek i Jerzy Bańka oraz Wiceprezes TNS Pentor SA, Jerzy Głuszyński.

Wprowadzenie podatku bankowego zahamuje rozwój gospodarczy

W Polsce nie wystąpiły żadne przesłanki wprowadzenia podatku bankowego, które były podnoszone w tych krajach UE, które wprowadziły lub są w trakcie wprowadzania podatku bankowego. W szczególności polski sektor bankowy nie korzystał z pomocy publicznej w trakcie ostatniego kryzysu finansowego. Podnoszony za granicą argument, że podatek stanowi rekompensatę dla budżetu państwa za udzieloną wcześniej pomoc na ratowanie systemu podatkowego jest nietrafiony w polskich realiach. "Sektor finansowy jest niezbędny dla mobilizacji kapitału w celu realizacji wyzwań służących modernizacji polskiej gospodarki. W Polsce nie można zrealizować dużych projektów infrastrukturalnych - na przykład w energetyce, infrastrukturze drogowej czy kolejowej - bez finansowego wsparcia ze strony banków. To wymaga odpowiednich kapitałów własnych oraz środków pozyskanych od klientów na dłuższy okres." - dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Potrzebne są aktywne działania państwa, które przyczynią się do zwiększenia skali wykorzystania potencjału polskiego sektora bankowego. Wymienić w tym zakresie należy konieczność uruchomienia ogólnopolskiego programu promocji oszczędzania na długi okres, w tym zwłaszcza na cele mieszkaniowe, zdrowotne, emerytalne. Niezbędny jest powrót do funkcjonowania sprawnego wsparcia akcji kredytowej poprzez system poręczeniowo-gwarancyjny.

STANOWISKO ZARZĄDU ZBP W SPRAWIE PODATKU BANKOWEGO- pobierz pdf

Aktywność ZBP na arenie europejskiej

Związek Banków Polskich od 1994 roku reprezentuje interesy polskiego sektora finansowego na forum UE. Przedstawiciele ZBP aktywnie uczestniczą w pracach unijnych organizacji oraz w procesie konsultacji publicznych Komisji Europejskiej - powiedział Wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek przedstawiając podczas konferencji raport o aktywności przedstawicieli ZBP na arenie europejskiej.

Przedstawiono m.in. wnioski ze spotkania Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF) w dniu 4 lutego, w którym uczestniczył Wiceprezes ZBP, Mieczysław Groszek, członek Komitetu Wykonawczego EBF. Wśród omawianych podczas spotkania tematów, znalazły się między innymi kwestie ryzyka systemowego i definicji systemowo ważnych instytucji finansowych, zarządzania kryzysowego w ramach sektora bankowego oraz nowa inicjatywa Komisji dot. samoregulacji sektora bankowego w obszarze prezentacji i przejrzystości opłat bankowych.

konferencja.zbp.110223.420x

Monitor bankowy: Korzystne prognozy dla większości rynków

W lutym wartość indeksu Pengab wzrosła w porównaniu z wynikiem ze stycznia i wynosi 30,8 pkt. (wzrost o 1,9 pkt.) - powróciła zatem do stanu z października zeszłego roku. W tym miesiącu odnotowano wyraźną wzrost prognostycznej warstwy wskaźnika Pengab (o 9,2 pkt., obecnie wynosi 40,9) oraz spadek ocen (o 5,5 pkt., obecnie 20,7). Jednocześnie wyraźnie poprawiły się oczekiwania dotyczące sytuacji ekonomicznej banków, co przełożyło się na wzrost wartości ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 6,6 punktu do poziomu 42,1 proc.

Spośród organizacji związanych z sektorem bankowym najlepiej oceniana jest działalność Biura Informacji Kredytowej: co czwarty bankowiec ocenia ją zdecydowanie dobrze, dwie trzecie - raczej dobrze. Średnia ocena na 5-stopniowej skali wynosi 4,1. Zbliżoną ocenę uzyskał również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Biorąc pod uwagę wszystkie instytucje, ponadprzeciętnie oceniana jest także działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej, InfoMonitora oraz Narodowego Banku Polskiego (3,8-3,9). W porównaniu z zeszłym rokiem średnia ocena obu tych instytucji wzrosła.

Udostępnij artykuł: