Konferencja programowa Walnego Zgromadzenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Polecamy

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji programowej Walnego Zgromadzenia Izby "Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", która odbędzie się 16 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie RIG w Katowicach, ul. Opolska 15.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji programowej Walnego Zgromadzenia Izby "Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020", która odbędzie się 16 maja 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie RIG w Katowicach, ul. Opolska 15.

Celem spotkania jest zaprezentowanie przedsiębiorcom możliwości pozyskiwania funduszy UE w latach 2014-2020 z najważniejszych dostępnych dla nich źródeł. Wśród najmocniej podkreślanych przez Komisję Europejską celów tematycznych w nowym okresie programowania UE 2014-2020 znalazły się dwa skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, ukierunkowane na wsparcie konkurencyjności firm oraz inwestycji w badania i rozwój.

W gronie zaproszonych prelegentów znajdują się:

  • Elżbieta Bieńkowska - Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju,
  • Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
  • Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
  • Jerzy Solecki - p.o. Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • Jarosław Wesołowski - Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego,
  • Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumenty Finansowe Programów UE przy Związku Banków Polskich,
  • Krzysztof Jan Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: