Konferencja „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, 12.06.br., godz. 11.00

Polecamy

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+" 12 czerwca 2013 o godz. 11.00, Centrum Promocji Globalnej BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+" 12 czerwca 2013 o godz. 11.00, Centrum Promocji Globalnej BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10.

W programie spotkania m.in.:

  • analiza potencjału gospodarczego Warmii i Mazur na tle innych województw,
  • panele eksperckie dotyczące m.in. ekoinnowacji jako potencjału Warmii i Mazur,
  • omówienie zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia budowania przewagi przedsiębiorstw.

Podczas konferencji  przedstawiciele władz samorządowych przedstawią założenia projektu w kontekście atrakcyjności regionu pod względem inwestycyjnym. Głos zabiorą również przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, agencji rządowych, instytucji naukowych. Udział w konferencji będzie także niepowtarzalną okazją do kontaktu z przedstawicielami firm i instytucji funkcjonujących na warmińsko-mazurskim rynku oraz do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Konferencja została objęta patronatami medialnymi: Wyborcza.biz, Creative Communication Cluster, ThinkTank.

Konferencja inauguruje realizację projektu "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

RSVP do 11.06.2013, tel. (22) 339 45 07, email: konferencja_WiM@ecorys.pl

Źródło: www.invest.warmia.mazury.pl

Udostępnij artykuł: