Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych reguluje prace funduszy hipotecznych

Finanse i gospodarka

W poniedziałek, 11 czerwca 2012 roku, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zatwierdziła księgę piątą, czyli Kodeks Dobrych Praktyk Funduszy Hipotecznych. Wszystkie fundusze, które podlegają KPF będą musiały zastosować się do nowych postanowień. Księga piąta reguluje pracę tych podmiotów, a przede wszystkim chroni interesy seniorów.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców działa na mocy ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Celem organizacji jest, jak czytamy na stronie KPF, „wyznaczenie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe dla tworzenie i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego.”

Zasady dobrych praktyk funduszy hipotecznych regulują funkcjonowanie funduszy hipotecznych, w tym między innymi – sposób: kontaktowania się z potencjalnymi klientami, reklamowania swoich usług, przedstawiania swojej oferty w mediach. Jednym z najważniejszych punktów są wartości, do których przestrzegania zobowiązały się fundusze (źródło Księga Piąta: Zasady Dobrych Praktyk Funduszy Hipotecznych, KPF):

  1. Rzetelność – komunikowanie się z Seniorami w sposób jasny, rzetelny i dokładny, przedstawiając wszelkie konsekwencje zawarcia umowy. Wystrzeganie się nierzetelności zarówno w kontaktach z Seniorami jak również z szeroko rozumianymi osobami trzecimi.
  2. Doradztwo – doradzanie, ukierunkowane na potrzeby Seniorów, pomaganie im w dokonywaniu racjonalnych decyzji w zakresie uzupełnienia dochodów poprzez właściwe zadysponowanie własną nieruchomością.
  3. Kompetencje – dysponowanie niezbędną wiedzą, i doświadczeniem, aby skutecznie i możliwie jak najlepiej służyć Seniorom pomocą, również poprzez aktualizowanie wiedzy i doskonalenie kompetencji, którymi dysponują Przedstawiciele Funduszu.
  4. Pracowitość – świadczenie Seniorom usług z należytą starannością, bez zbędnej zwłoki, w sposób taktowny i zgodnie ze wszystkimi wymogami Zasad i przepisami prawa.
  5. Standardy – dbałość o wysokie standardy świadczenia usług poprzez zapewnienie przedstawicielom Funduszu i podmiotom współpracującym dostępu do odpowiednich szkoleń.

Dzięki tym zasadom fundusze hipoteczne staną się bardziej wiarygodne w oczach opinii publicznej. Praca nad Księgą Piątą była istotnym elementem naszej działalności. Zależy nam na zaufaniu społeczeństwa, a w tym przede wszystkim seniorów, do których kierujemy swoją usługę renty dożywotniej” – komentuje Katarzyna Brzeska-Miksa, Fundusz Hipoteczny Familia S.A., współtwórcy Księgi Piątej KPF.

Lena Pytkowska

Udostępnij artykuł: