Konferencja „PPP Efektywnie sfinansowane” – podsumowanie

Relacje

W dniu 20 kwietnia br. odbyła się w Warszawie Konferencja Investment Support pn. "PPP Efektywnie Sfinansowane".

W dniu 20 kwietnia br. odbyła się w Warszawie Konferencja Investment Support pn. "PPP Efektywnie Sfinansowane".

Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były aspekty finansowe, związane z przygotowaniem i realizacja przedsięwzięć w formule PPP, zaliczanie zobowiązań podmiotów publicznych w związku z umowa o PPP do wskaźników zadłu0enia, stanowisko Eurostatu w kwestii zaliczania zobowiązań do długu oraz podział ryzyka. W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne: jeden z udziałem przedstawicieli podmiotów publicznych oraz drugi - z udziałem przedstawicieli sektora prywatnego.

W trakcie konferencji przedstawiono również dwie prezentacje Investment Support: na temat najważniejszych aspektów finansowania PPP (wykład wprowadzający Agaty Kozłowskiej, Prezes Investment Support), na temat podziału ryzyka w umowie o PPP w kontekście stanowiska Eurostatu i ustawy o finansach publicznych, a także wystąpienie na temat scieżki dojścia do PPP.

Prezentacje Investment Support załączamy do niniejszego Podsumowania konferencji. Konferencja zaowocowała wymiana opinii na temat finansowania PPP oraz dyskusja dotycząca zaliczania zobowiązań z tytułu PPP do wskaźnika zadłużenia i stanowiska Eurostatu.

Efektem konferencji jest lista najważniejszych zagadnień, działań, które w pierwszej kolejności powinny zostać wzięte pod uwagę w celu wsparcia rozwoju PPP w Polsce. Mamy nadzieje, 0e posłu0y lepszemu przygotowaniu kolejnych przedsięwzięć. Lista ta będzie zawierała zagadnienia i problemy, których rozwiązanie na odpowiednio wczesnym etapie przygotowań pozwoli zwiększyć szanse na efektywnie sfinansowane PPP.

Poniższa lista zagadnień nie jest wyrazem opinii Investment Support ani któregokolwiek z gości konferencji, a stanowi zbiorcze podsumowanie kwestii poruszanych w trakcie konferencji, jako mających wpływ na rozwój PPP w Polsce.

Agata Kozłowska
Prezes Investment Support

Tutaj mogą państwo pobrać podsumowanie konferencji oraz prezentacje

Wykład wprowadzający - Agata Kozłowska, Prezes Investment Support

Wykład finansowy

Udostępnij artykuł: