Konferencje i szkolenia: Sprawozdanie z VI Kongresu Finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej – cz.1

FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

VI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r., potwierdził i ugruntował swoje znaczenie jako forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości: Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, środowiska bankowego, reprezentowanego zarówno przez Związek Banków Polskich, jak i przedstawicieli większości banków aktywnych na polskim rynku, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, przedstawicieli sektora pośredników kredytowych i w obrocie nieruchomościami, reprezentacji środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz przedstawicieli środowiska deweloperskiego, a także asocjacji bankowych Europy. Intencją Kongresu było zaprezentowanie osiągnięć i problemów związanych z szeroko rozumianą polityką finansowania mieszkalnictwa w dobie kryzysu finansowego.

Agnieszka Gołębiowska
Specjalista ds. Relacji z Klientami Centrum AMRON

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony był ocenie bieżącej sytuacji w sektorze finansowania nieruchomości mieszkaniowych w kontekście globalnego kryzysu na rynkach finansowych oraz analizie konsekwencji tego kryzysu dla środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości.

W drugim dniu Kongresu uwaga prelegentów skupiona była na szeroko rozumianym bezpieczeństwie finansowania hipotecznego, zarówno z perspektywy kredytobiorcy, jak i kredytodawcy oraz bezpieczeństwa źródeł finansowania hipotecznego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: