Konferencje „Europejskiego Doradcy Samorządowego” 2010

Forum Nowoczesnego Samorządu

II cykl konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych Europejskiego Doradcy Samorządowego"Wiedzieć znaczy zarabiać - rozwiązania usprawniające rozwój i zarządzanie finansami samorządów"  Konferencje odbywały się w 16 miastach wojewódzkich od 16 września do 3 listopada 2010 r. Honorowy patronatem nad nimi objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich i urzędy marszałkowskie. Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła finansowania działalności samorządowej w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. Jednym z omawianych problemów był nowy budżet unijny na lata 2014-2020. Specjaliści od zarządzania w biznesie podpowiadali, jak skutecznie zdobywać środki na finansowanie gospodarki komunalnej w Polsce.   BLOKI TEMATYCZNE:I. Jak finansować inwestycje gminne? II. Jak ograniczać koszty i zwiększyć przychody? III. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020; szanse i zagrożenia.   Na koniec każdej z konferencji rozdawane zostały certyfikaty "Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2010", przyznawane m.in. wójtom i burmistrzom gmin, które przystąpiły do "Programu Ochrony Finansów Samorządów" oraz "Dłużnik Alimentacyjny".    Sprawozdanie z II cyklu konferencji EDS - pobierz  

II cykl konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych Europejskiego Doradcy Samorządowego"Wiedzieć znaczy zarabiać - rozwiązania usprawniające rozwój i zarządzanie finansami samorządów"  Konferencje odbywały się w 16 miastach wojewódzkich od 16 września do 3 listopada 2010 r. Honorowy patronatem nad nimi objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich i urzędy marszałkowskie. Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyła finansowania działalności samorządowej w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego. Jednym z omawianych problemów był nowy budżet unijny na lata 2014-2020. Specjaliści od zarządzania w biznesie podpowiadali, jak skutecznie zdobywać środki na finansowanie gospodarki komunalnej w Polsce.   BLOKI TEMATYCZNE:I. Jak finansować inwestycje gminne? II. Jak ograniczać koszty i zwiększyć przychody? III. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020; szanse i zagrożenia.   Na koniec każdej z konferencji rozdawane zostały certyfikaty "Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2010", przyznawane m.in. wójtom i burmistrzom gmin, które przystąpiły do "Programu Ochrony Finansów Samorządów" oraz "Dłużnik Alimentacyjny".    Sprawozdanie z II cyklu konferencji EDS - pobierz  

Udostępnij artykuł: